[våra färjelinjer]  [våra hamnar]  [tider]  [priser [boka plats]  Huvudmeny

INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING
BARCELONA
SENASTE INCHECKNINGSTID

Med fordon

Utan fordon

 
2 tim
1 tim

 
VIKTIGT

· Innan ombordkörning kan äga rum skall alla passagerare checka in i terminalen för kontroll av id-handlingar och utbyte av biljett mot boardingkort. För passagerare med hytt är Boardingkortet även hyttnyckel (gäller endast färjor av typ Eurostar).
· Senaste incheckningstid framgår av informationen ovan. Anländer ni till incheckning senare än den angivna tiden mister ni rätten till er reservation och de reserverade platserna och ombordkörning kan inte accepteras 
· Befälhavaren bestämmer ensam i vilken ordning som fordon ska köra ombord på fartyget och var på bildäcket som fordonen ska stå parkerade.
· Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att de uppgifter om passagerarna och fordonet som finns angivna på bekräftelse och biljett också överensstämmer med de verkliga förhållandena i samband med ombordkörning. Är detta inte fallet - om t.ex. namn eller födelsedata inte stämmer eller om bilmärke eller bilens dimensioner inte är korrekta, kan ombordkörning nekas.
 

 

BARCELONA -
Estación Maritima "Acciona Trasmediterranea", "Moll de Sant Bertran" (Tel. 93 295 9100)

Incheckning sker inne i terminalbyggnaden
Termialen ligger intill Plaza de la Carbonera, nära World Trade Centre, i centrala staden.
Pilen på kartan utmärker infarten till hamnen.
 
Grimaldi Ferries Prestige representeras i Skandinavien av Ferry Center Försäljnings AB i Ystad. Vi har representerat utländska färjerederier sedan 1987 och arbetar idag som konsultföretag koncentrerat på gruppbokningar och marknadsföring.