[våra färjelinjer]  [våra hamnar]  [tider]  [priser [boka plats]  Huvudmeny

INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING
CIVITAVECCHIA
SENASTE INCHECKNINGSTID

Med fordon

Utan fordon

 Vid resa till Tunisien
3 tim
2 tim
 Övriga destinationer
2 tim
1 tim

 
VIKTIGT

· Innan ombordkörning kan äga rum skall alla passagerare checka in i terminalen för kontroll av id-handlingar och utbyte av biljett mot boardingkort. För passagerare med hytt är Boardingkortet även hyttnyckel (gäller endast färjor av typ Eurostar).
· Senaste incheckningstid framgår av informationen ovan. Anländer ni till incheckning senare än den angivna tiden mister ni rätten till er reservation och de reserverade platserna och ombordkörning kan inte accepteras 
· Befälhavaren bestämmer ensam i vilken ordning som fordon ska köra ombord på fartyget och var på bildäcket som fordonen ska stå parkerade.
· Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att de uppgifter om passagerarna och fordonet som finns angivna på bekräftelse och biljett också överensstämmer med de verkliga förhållandena i samband med ombordkörning. Är detta inte fallet - om t.ex. namn eller födelsedata inte stämmer eller om bilmärke eller bilens dimensioner inte är korrekta, kan ombordkörning nekas.
 

 

CIVITAVECCHIA - Stazione Marittima "Autostrade del Mare" (Tel. 0766 366 594)
Incheckning inne i terminalbyggnaden

· Om ni kommer från Rom på motorväg A12 kör inte av vid skyltning mot Civitavcecchia utan fortsätt tills motorvägen tar slut och kör vidare på landsvägen mot Civitavecchia tills ni når infarten till hamnen (Largo della Pace)

· Kommer ni från Rom på snabbvägen (SuperStrada) SS1 (Aurelia)kör in i Civitavecchia och följ skyltar mot "porto"

· Om ni kommer norrifrån på snabbvägen SS1, Aurelia eller Orte-Viterbo följ landsvägen "Orte-Civitavecchia" i riktning Citvitavechia tills ni når Piazza Largo della Pace och infarten till hamnen.

· Som landgångspassagerare kan man komma från Rom med tåg c:a 2 gånger i timman. Avståndet från järnvägsstationen till hamnen är c:a 500m (använd infarten vid Forte Michelangelo. Härifån gåg en skyttelbuss vidare till hamnterminalen "Autostrade del Mare". Grimaldi Ferries kan inte garantera skylttelbusservicen då denna sköts av hamnmyndigheterna.

 
Grimaldi Ferries Prestige representeras i Skandinavien av Ferry Center Försäljnings AB i Ystad. Vi har representerat utländska färjerederier sedan 1987 och är idag Skandinaviens mest namnkunniga färjeexpert med ett oslagbart kontaktnät över hela västvärlden..