[våra färjelinjer]  [våra hamnar]  [tider]  [priser [boka plats]  Huvudmeny
 

INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING
LIVORNO
SENASTE INCHECKNINGSTID

Med fordon

Utan fordon

 
2 tim
1 tim

 
VIKTIGT

· Innan ombordkörning kan äga rum skall alla passagerare checka in i terminalen för kontroll av id-handlingar och utbyte av biljett mot boardingkort. För passagerare med hytt är Boardingkortet även hyttnyckel (gäller endast färjor av typ Eurostar).
· Senaste incheckningstid framgår av informationen ovan. Anländer ni till incheckning senare än den angivna tiden mister ni rätten till er reservation och de reserverade platserna och ombordkörning kan inte accepteras 
· Befälhavaren bestämmer ensam i vilken ordning som fordon ska köra ombord på fartyget och var på bildäcket som fordonen ska stå parkerade.
· Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att de uppgifter om passagerarna och fordonet som finns angivna på bekräftelse och biljett också överensstämmer med de verkliga förhållandena i samband med ombordkörning. Är detta inte fallet - om t.ex. namn eller födelsedata inte stämmer eller om bilmärke eller bilens dimensioner inte är korrekta, kan ombordkörning nekas.
 

 

LIVORNO -
Porto Varco Galvani


Sedan ni lämnat motorvägen vid skyltning mot "Porto", kör Via Leonardo da Vinci  och följ skyltning mot
 Porto/Imbarchi och Varco Galvani. Incheckningen är utmärkt med GRIMALDI FERRIES

 
Grimaldi Ferries Prestige representeras i Skandinavien av Ferry Center Försäljnings AB i Ystad. Vi har representerat utländska färjerederier sedan 1987 och är idag Skandinaviens mest namnkunniga färjeexpert med ett oslagbart kontaktnät över hela västvärlden..