[våra färjelinjer]  [våra hamnar]  [tider]  [priser [boka plats]  Huvudmeny

INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING
PALERMO
SENASTE INCHECKNINGSTID

Med fordon

Utan fordon

 Vid resa till Tunisien
3 tim
2 tim
 Övriga destinationer
2 tim
1 tim

 
VIKTIGT

· Innan ombordkörning kan äga rum skall alla passagerare checka in i terminalen för kontroll av id-handlingar och utbyte av biljett mot boardingkort. För passagerare med hytt är Boardingkortet även hyttnyckel (gäller endast färjor av typ Eurostar).
· Senaste incheckningstid framgår av informationen ovan. Anländer ni till incheckning senare än den angivna tiden mister ni rätten till er reservation och de reserverade platserna och ombordkörning kan inte accepteras 
· Befälhavaren bestämmer ensam i vilken ordning som fordon ska köra ombord på fartyget och var på bildäcket som fordonen ska stå parkerade.
· Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att de uppgifter om passagerarna och fordonet som finns angivna på bekräftelse och biljett också överensstämmer med de verkliga förhållandena i samband med ombordkörning. Är detta inte fallet - om t.ex. namn eller födelsedata inte stämmer eller om bilmärke eller bilens dimensioner inte är korrekta, kan ombordkörning nekas.
 

 

PALERMO
Molo Vittorio Veneto Nord (Tel. 091 611 3691, check-in 091 601 4517 )

Kör in på hamnområdet genom infarten mitt emot Via Emerica Amari.
Incheckning sker i Grimaldi Ferries kontor på vänster sida i Passagerarterminalen.