[våra färjelinjer]  [våra hamnar]  [tider]  [priser [boka plats]  Huvudmeny

INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING
SALERNO
SENASTE INCHECKNINGSTID

Med fordon

Utan fordon

 Vid resa till Tunisien
3 tim
2 tim
 Övriga destinationer
2 tim
1 tim

 
VIKTIGT

· Innan ombordkörning kan äga rum skall alla passagerare checka in i terminalen för kontroll av id-handlingar och utbyte av biljett mot boardingkort. För passagerare med hytt är Boardingkortet även hyttnyckel (gäller endast färjor av typ Eurostar).
· Senaste incheckningstid framgår av informationen ovan. Anländer ni till incheckning senare än den angivna tiden mister ni rätten till er reservation och de reserverade platserna och ombordkörning kan inte accepteras 
· Befälhavaren bestämmer ensam i vilken ordning som fordon ska köra ombord på fartyget och var på bildäcket som fordonen ska stå parkerade.
· Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att de uppgifter om passagerarna och fordonet som finns angivna på bekräftelse och biljett också överensstämmer med de verkliga förhållandena i samband med ombordkörning. Är detta inte fallet - om t.ex. namn eller födelsedata inte stämmer eller om bilmärke eller bilens dimensioner inte är korrekta, kan ombordkörning nekas.
 

 

SALERNO -
Salerno Auto Terminal (Tel. 089 258 3148, Check-in 089 222 751)

Incheckning sker i incheckningshytten vid parkeringen

· Om ni kommer från Neapel på motorväg A3 - kör av vid Vietri sul Mare

· Om ni kör från Rom, Caserta eller Bari fortsätt från betalstationen på transitvägen mot Salerna och kör av vid "Salerno Centro".

· Kommer ni söderifrån, från Reggio di Calabria kör av motorväg A3 vid "Salerno Centro"

Passsagerare utan fordon kan lätt ta sig till Salerno från Neapel med tåg eller reguljär linjebuss.


 
Grimaldi Ferries Prestige representeras i Skandinavien av Ferry Center Försäljnings AB i Ystad. Vi har representerat utländska färjerederier sedan 1987 och är idag Skandinaviens mest namnkunniga färjeexpert med ett oslagbart kontaktnät över hela västvärlden..