[våra färjelinjer]  [våra hamnar]  [tider]  [priser [boka plats]  Huvudmeny

 
INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING
TUNIS
SENASTE INCHECKNINGSTID

Med fordon

Utan fordon

 
3 tim
2 tim

 
VIKTIGT

· Innan ombordkörning kan äga rum skall alla passagerare checka in i terminalen för kontroll av id-handlingar och utbyte av biljett mot boardingkort. För passagerare med hytt är Boardingkortet även hyttnyckel (gäller endast färjor av typ Eurostar).
· Senaste incheckningstid framgår av informationen ovan. Anländer ni till incheckning senare än den angivna tiden mister ni rätten till er reservation och de reserverade platserna och ombordkörning kan inte accepteras 
· Befälhavaren bestämmer ensam i vilken ordning som fordon ska köra ombord på fartyget och var på bildäcket som fordonen ska stå parkerade.
· Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att de uppgifter om passagerarna och fordonet som finns angivna på bekräftelse och biljett också överensstämmer med de verkliga förhållandena i samband med ombordkörning. Är detta inte fallet - om t.ex. namn eller födelsedata inte stämmer eller om bilmärke eller bilens dimensioner inte är korrekta, kan ombordkörning nekas.
 

 

TUNIS - Gare Maritime at La Goulette Harbour (Tel. 71 737 785)
Incheckning sker vid vår hamnagents kontor i terminalbyggnaden. Se skyltar med rederiets namn
Ni kommer till La Goulette via vägen som går över "Lake of Tunis". Denna väg är en fortsättning på Avenue Habib Bourguiba.
Fotpassagerare tar sig lämpligen till La Goulette med TGM tågförbindelse.


 
Grimaldi Ferries Prestige representeras i Skandinavien av Ferry Center Försäljnings AB i Ystad. Vi har representerat utländska färjerederier sedan 1987 och är idag Skandinaviens mest namnkunniga färjeexpert med ett oslagbart kontaktnät över hela västvärlden..